A magyar lakosság utazási tervei 2009 nyarára

Minden 100 tervezett utazásból 82 belföldre irányul, 2009-ben is a Balaton a „sláger”. Az utazók soha ilyen magas arányban nem választottak belföldi úti célt.
2009. május-szeptember között minden második magyar háztartás (51,8%) tervez utazást. Minden 100 utazást tervező háztartásból 72 csak belföldi, 15 belföldi és külföldi, 13 pedig csak külföldi úti célt választ. A becslések szerint 2009. május-szeptember között a magyar háztartások 4,2 millió utazáson vesznek részt. Összességében a tervezett utazások 82%-a belföldre irányul, ami minden korábbi évnél magasabb arány. A ténylegesen megvalósuló utazások számát pozitívan befolyásolja a későbbre tolódó döntéshozatal, amely a belföldi, közelebbi úti céloknak kiemelten kedvez. A gazdasági válság hatásai a 2009. évi nyári utazásokon is érezhetők, aminek következtében az utazók soha ilyen magas arányban nem választottak magyarországi úti célt.

Az elmúlt évek tendenciáit vizsgálva elmondható, hogy a belföldi úti célok népszerűsége tovább növekszik. A belföldi utazást tervezők 27,2%-a a 31-40 éves korosztályba, további egyötöde az 51-60 éves korosztályba tartozik. Az utazók között többségben vannak a városokban élők, valamint az átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel rendelkezők. A belföldi utazások 35,1%-át a Budapesten és környékén élők tervezik, de sokan kelnek útra az Észak-Alföld (13,7%), a Dél-Alföld (11,8%) és az Észak-Magyarország (11,8%) régiókból is.

A legnépszerűbb belföldi úti cél továbbra is a Balaton, a külföldi desztinációk közül pedig Horvátország. A „magyar tengerhez” összességében lényegesen több utazást terveznek honfitársaink, mint a legnépszerűbb külföldi desztinációba, Horvátországba: a tervezett utazások számát tekintve déli szomszédunkat megelőzi a Dél-Dunántúl és a Tisza-tó kivételével minden magyarországi turisztikai régió is.

A legtöbben július és augusztus hónapban utaznak, a tervezett utazások 60,1%-a 1-3 éjszakás, 31,9%-a minimum négy éjszakás, legfeljebb egy hetes tartózkodási idővel jár. A magyarok tíz utazásból négy esetében fizetős szálláshelyet vesznek igénybe, de az egyes turisztikai régiókban jelentős különbségek figyelhetők meg: a Balaton és a Dél-Dunántúl esetében minden második utazó kereskedelmi alapon működő szálláshelyet vesz igénybe, ezzel szemben a Budapest-Közép-Dunavidéket és a Nyugat-Dunántúlt felkeresni tervezők döntően ingyenes szálláshelyet választanak, barátaiknál, ismerősieknél, esetleg saját nyaralójukban laknak.

A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei szerint a hazai lakosság várhatóan 186 milliárd forintot fog elkölteni belföldi utazásra a 2009. május-szeptember közötti időszakban, amely összeg jelentősen meghaladja a 2008-as főszezoni terveket.

A magyar lakosság utazási terveiben fontos szerep jut a kultúrának, amelyre az idei témaév is épít. Annak ellenére, hogy még csak néhány hónap telt el az évből, a kutatás során megkérdezettek 34,7%-a már hallott arról, hogy 2009 a Kulturális Turizmus Éve.
(itthon.hu)